Lake Nasser November 2005 |  Braxen 2005 |  100-klubbare 2004
Fiskebilder, fiskefilmer och skryt :)